Search
Close this search box.

פעילויות לשבועות

חג השבועות מלא בפעילויות שאפשר לעשות. פעילויות המפעילות את כל החושים, עוסקות בשבעת המינים ומתאימות לגילאים שונים.

מערך לשבועות

מערך בנושא שבועות לגיל הרך לגננות ולגנים

פעילויות ומשחקים חדשים לחג השבועות.ממליצה לשלב עם פעילויות מהמערך של שנה שעברה. לגננות לגיל הרך, הורים וילדים, שבועות, חג הקציר, שבעת המינים

מערכי שיעור לשבועות

חג שבועות

שמות החג-
לחג השבועות שמות רבים, בדרך כלל את הנושא אני פותחת בלימוד שמות החג ולמה הוא נקרא כך:
חג השבועות- כי סופרים שבעה שבועות מפסח עד החג הזה.
חג מתן תורה- כי ביום הזה קיבלנו את התורה בסיני.
חג הקציר- כי בתקופה הזו קוצרים את החיטה.
חג הביכורים- כי מביאים מעשר את הפרי או הירק הראשון שגדלו על העץ.
חג עצרת- במובן מסוים חג השבועות הוא הסיום והנעילה של חג הפסח.