מערך בנושא יום ירושלים

מערכים בנושא יום ירושלים ולכל השנה לגננות

מערכים שמתאימים ללימוד לקראת יום ירושלים או במשך השנה לגננות לגיל הרך, גני ילדים, הורים וילדים, ירושלים של זהב