Search
Close this search box.

מערכים ליום העצמאות

Flag of Israel - Star of David

1. מה זה יום העצמאות- את הנושא אני מתחילה מכך שלמדינה יש יום הולדת, אני שואלת את הילדים איך יודעים מתי חוגגים למדינה יום הולדת? ואני מסבירה להם שהמדינה הפכה להיות עצמאית ביום שהיא החליטה על עצמה לבד, אני מסבירה שפעם הבריטים היו מקבלים את החלטות על מה שקורה במדינה ואז הגיעו להחלטה שמתאריך מסוים מדינת ישראל תהיה מדינת היהודים והם יקבלו את ההחלטות עליה ובתאריך הזה (ה' באייר) אנו חוגגים למדינה יום הולדת.