מערך בנושא יום השואה

פעילויות המתאימות לתיווך יום השואה לילדים בגילאים שונים, מערך בנושא שואה לגננות וגני ילדים, לגיל הרך, ילדי גן, הורים לילדים.

פעילויות המתאימות לתיווך יום השואה לילדים בגילאים שונים, מערך בנושא שואה לגננות וגני ילדים, לגיל הרך, ילדי גן, הורים לילדים.