Search
Close this search box.

פעילויות לשבועות

חג השבועות מלא בפעילויות שאפשר לעשות. פעילויות המפעילות את כל החושים, עוסקות בשבעת המינים ומתאימות לגילאים שונים.

מערך בנושא ט"ו בשבט

לכבוד ט"ו בשבט רצוי לעשות הרבה פעילויות בשטח (עד כמה שמזג האוויר מאפשר). זו הזדמנות לחבר את הילדים לסביבה שלהם.

לכבוד ט"ו בשבט רצוי לעשות הרבה פעילויות בשטח )עד כמה שמזג האוויר מאפשר(.
זו הזדמנות לחבר את הילדים לסביבה שלהם.

פעילויות בקבוצות קטנות – חלק ג'

הפעם מערך עם פעילויות לעבודה בקבוצות קטנות (חלק ג').הפעילויות הן בנושא חנוכה ונושאים קשורים. פעילויות עם נרות, שמן זית וסביבונים.

הפעם מערך עם פעילויות לעבודה בקבוצות קטנות (חלק ג').הפעילויות הן בנושא חנוכה ונושאים קשורים. פעילויות עם נרות, שמן זית וסביבונים.

מערכים לשבועות

Oat milk. Delicious and healthy vegetarian alternative milk drink. Non-dairy milk

פעילויות ומשחקים חדשים לחג השבועות.
ממליצה לשלב עם פעילויות מהמערך של שנה שעברה.