מה הכוונה 'הרוב'?

הילדים שאלו אותי מה הכוונה 'הרוב קובע'? הם שמעו את המילה הזו בהקשרים שונים ולא הבינו מה הכוונה. בסרטון הזה אני מסבירה להם בצורה פשוטה.