אתגר יום א'

לקראת סוף שנה אני מתחילה עם הילדים מנהג חדש- אתגר יום א'. בכל יום ראשון (ורק
בימי ראשון) אני תולה על שער הגן את האתגר היומי והילדים צריכים לעשות אותו עד
הכניסה לגן. זה גורם לילדים להתרגשות רבה והם מחכים כבר לימי ראשון.