מערך בנושא פירות הדר

במערך של שנה שעברה נתתי רעיונות כללים ללימוד הנושא, הפעם אני מביאה לכן רעיונות נוספים לפעילויות שאפשר לעשות בעקבות פרי ההדר

במערך של שנה שעברה נתתי רעיונות כללים ללימוד הנושא, הפעם אני מביאה לכן
רעיונות נוספים לפעילויות שאפשר לעשות בעקבות פרי ההדר.