אור וצל

Mom and daughter play shadow theater on the wall in the light of the setting sun

מערכים שמתאימים להעברה לקראת חג חנוכה אבל לא רק